این وب سایت برنامه فعال کننده نرم افزار های فراگستر میباشد. برای فعال سازی نرم افزارهای فراگستر از این وب سایت استفاده کنید.
مشتری گرامی: شماره سریال نرم افزار شما در نامه ای به پیوست قرارداد فروش شما ذکر شده است میتوانید با مراجعه به آن از سریال نرم افزار خود مطلع شوید. در صورتیکه به سریال دسترسی ندارید برای کنترل صلاحیت و اخذ نامه مربوطه با شماره تلفن 42623 – 021 تماس گرفته و سریال را از واحد فروش تقاضاکنید.
در قسمت زیر سریال برنامه راجهت ورود به سیستم وارد نمایید.

سریال برنامه
حروف بزرگ یا کوچک اهمیتی ندارد.
این سامانه بدون قرارداد پشتیبانی قابل استفاده و مجاز میباشد.